Årsmöte och stipendieutdelning 2011

Den 21 mars hölls föreningens årsmöte.

I samband med årsmötet utdelades Fornminnesföreningen i Göteborgs uppsatsstipendium. Det tilldelas varje år två studenter vid Institutionen för Historiska studier för särdeles förtjänstfulla C-uppsatser i Arkeologi.

Årets stipendiater är Jennifer Nilson för uppsatsen "Arkeologi i Norrland. En fråga om olika tolkningar" och Linnea Player Pellby för uppsatsen "Hällristningar i Västergötland".

Vid årsmötet invaldes även vår nye styrelseledamot Harri Blomberg. Vi hälsar Harri varmt välkommen!