Arkeologidagen 2011

Tema: Arkeologi Igår Idag Imorgon

2011 firar Göteborgs Stadsmuseum 150 år och Fornminnesföreningen i Göteborg 125 år. Detta uppmärksammades på årets Arkeologidag med ett samarrangemang mellan Göteborgs Stadsmuseum och Fornminnesföreningen i Göteborg.

Tillsammans har museet och föreningen genom åren fascinerats av och arbetat med de spår som människan lämnat efter sig. På Arkeologidagen uppmärksammar vi vårt egna kulturarv i detta ämne och blickar mot de framtida utmaningar som framställs i utställningen "Rädda Historien".