Vårresa runt Hornborgasjön, den 28-29 april 2018

I vår åker Fornminnesföreningen i Göteborg till kulturlandskapet vid Hornborgasjön, som inbegriper det säregna kamelandskapet i Valle härad. Här i Västergötlands centralbygd har ett av Sveriges största naturvårdsprojekt återskapat en levande fågelsjö ur ett igenvuxet träsk och skapat en av Europas viktigaste fågelsjöar som varje år lockar mängder av människor. Vackert belägen vid platåberget Billingens fot i ett ålderdomligt natur- och kulturlandskap, där människor har brukat jorden sedan hedenhös och kvarlämnat bl a Europas nordligaste gånggrifter. Under två dagar när våren är som vackrast och himlen fylld av flyttfåglar söderifrån, ska vi guidas av Ewert Jonsson, en av Västergötlands kunnigaste guider, som har sina rötter i denna vackra bygd.

Vi ska besöka de tre stora gravfälten Brakelund i Hasslösa, Amundtorp i Norra Lundby och Ekornavallen i Hornborga socken, samt se de fyra runstenarna på Dagsnäs gods, dit fornforskaren Pehr Tham flyttade dem från olika delar av Västergötland för drygt 200 år sedan. Under medeltiden låg sju kyrkor och två kloster runt Hornborgasjön, en kyrklig koncentration som visar bygdens betydelse vid riksbildningen under tidig medeltid, alldeles i anslutning till stiftsstaden Skara. Vi ska under vårresan besöka Skara domkyrka, de tvenne klostermiljöerna i Gudhem och Varnhem, samt se de arkeologiska fynden på Västergötlands museum som hittades vid utgrävningarna på höjden bakom klosterruinen i Varnhem.

Därtill kommer vi få starka kultur- och naturupplevelser vid talrika tillfällen, när vi reser igenom och ställvis stannar till vid omtalade platser som Axevalla hed, Spånnsjön, Skärv, Höjentorp, Drottningkullen och Eggby med mera. Lunch äter vi på Götala herrgård och lunchbuffé på Café Doppingen som är en del av Naturum Hornborgasjön, samt middag och frukost på Flämslätts stiftsgård invid Flämsjön, där vi även övernattar gott mitt bland sjöar, ängar och mjuka kullar i det särpräglade Valleområdet. Vår västgötaguide Ewert Jonsson har utlovat ett trevligt kvällsprogram, efter tvårättersmiddagen på lördagskvällen. Dessutom kommer vi fika på det natursköna Herrtorps Qvarn vid ån Flian.

Se separat blad som kommer med medlemsutskicket i januari månad 2018, för vidare information och anmälan. Sista anmälningsdag per brev till Fornminnesföreningen är 28 februari 2018.

 

Avresa lö 28/4 2018, kl 09.00

Mötesplats: Clarion Hotel Post, Drottningtorget, Göteborg.

Hemkomst sön 29/4 2018, kl 20.00