Föreläsning: Svårigheter i ett antikvariskt landskap - när lämningar inte blir som de ska? 

Föredrag om en "typisk" röse- och stensättningslokal " från bronsåldern som uppvisar andra strukturer än förväntat. Är det rösen eller ens gravar? Om allt stämmer behöver man delvis skriva om åtminstone umeådalgångens förhistoria.

Arkeologen Roger Nyqvist, som doktorerade 2001 vid Göteborgs universitet med avhandlingen Landskapet som ram - hus och grav som manifest. (Bohuslän 500 f.Kr - 1500 e.Kr)ä r inte obekant för Fornminnesföreningen i Göteborgs medlemmar, då han under årens lopp har lett flera exkursioner och resor. Till vardags arbetar han med alla typer av arkeologiska uppdrag. Han har arbetat som fält- och projektansvarig för Riksantikvarieämbetet, Bohusläns museum, Skogsstyrelsen och RIO Natur- och Kulturkooperativ, och som lärare vid Göteborgs och Umeå universitet. Rogers huvudsakliga arkeologiska inriktning är landskapsanalys, samt tidåldrarna järnålder till medeltid.