Föreläsning: Massakern i Sandby borg 

Föreläsning med Clara Alfsdotter, osteolog på Bohusläns museum och doktorand vid Linneuniversitetet. 

Utifrån analyser av de mänskliga kvarlevor som har lämnats obegravda i fornborgen Sandby borg på Öland vet vi att en massaker har ägt rum i borgen. Attacken tog plats under Folkvandringstiden, troligen i slutet av 400-talet, varefter borgen och de döda kropparna övergavs. Under föredraget berättar Clara Alfsdotter, som ansvarar för analyserna av de mänskliga kvarlevorna, vad vi vet om anfallet och hur vi vet det. Hon diskuterar även fenomenet att använda lik som politiska maktbärare i gruppkonflikter, utifrån premissen att organiserat våld används för att uppnå konsekvenser utöver våldet i sig.