Göta älvdalen – berättelser och bilder

Författaren Bo Björklund berättar om Göteborgs framväxt utifrån sin forskning om Göta älvdalen, stadens utveckling sedd från ett lite annorlunda perspektiv mot vad vi är vana vid. Timmerflottningen, varven och de otaliga tegelbruken - varifrån teglet har hämtats med lastbåtar och låtit oss bygga staden Göteborg - kommer att lyftas fram i hans föreläsning som varvas med bilder.