Föreläsning: Ett inkluderande kulturarv

Föreläsning med Andreas Antelid.

Kulturarv har använts och används fortfarande för att främja olika gruppers intressen före andra. Därför är det viktigt att ständigt reflektera över hur vi väljer att prata om, presentera och arbeta med kulturarv. Hur kan vi se på relationen mellan kulturarv och demokrati? Går det att använda kulturarvet för att skapa en social hållbarhet där alla kan känna sig delaktiga och inkluderade i det lokala kulturarvet? Dessa och andra frågor om kulturarv, demokrati och identitet kommer vara i fokus under Andreas Antelids föreläsning tillsammans med konkreta och praktiska exempel på hur kulturarv har använts och kan användas på ett inkluderande sätt.