Arkeologisk utflykt till Jörlanda

Organisationen Kulturlandskapet med säte i Fjällbacka, kommer under perioden 9 oktober-17 november 2017 genomföra en arkeologisk undersökning av boplatserna Jörlanda Berg 386 & 387, vid Spekeröd, Stenungsunds kommun.

Lördagen den 28 oktober 2017 kl 13.00 kommer Fornminnesföreningen i Göteborgs nyvalde sekreterare Benjamin Grahn-Danielson ha en visning av Kulturlandskapets undersökning i Jörlanda, för fornminnesföreningens medlemmar.

Vi träffas utanför bensinmacken Circel K vid Stora Högamotet intill E6:an, söder om Stenungsund Det är enkelt att ta sig dit med bil, parkering finns dels där och vid Burger King, men också vid en rastplats några hundra meter bort. Om man inte har möjlighet att åka bil är det relativt enkelt att åka kollektivt. Tåg alternativt buss till Stora Höga station och därifrån ca 1,5 kilometers promenad. Det går ett tåg från Göteborgs centralstation, som är framme kl 12.14 alternativt buss, framme kl 12.44.

Den arkeologiska undersökningsplatsen utgörs av en boplats med dateringar från neolitikum, bronsålder och järnålder. Vid förundersökningen påträffades kulturlager, stolphål, rännor, härdar och gropar, årderspår, rikligt med keramik, flinta m.m. Den arkeologiska undersökningen syftar till att klargöra hur platsen brukats och under vilken period. Vilka slags byggnader har funnits på platsen? Vilka aktiviteter har försiggått? Under vilka tidsperioder har platserna använts? Har det försiggått olika typer av aktiviteter under olika perioder? Vilka funktioner har förekommit? Har jordbruksprodukter processats inom ytan och i så fall av vilken typ? Har sädesprodukterna ändrats över tid och säger de något om brukningsteknik?

Kontakt & frågor: Benjamin Grahn-Danielson, tel 073 182 19 59.

Visningen pågår fram till cirka kl 14.30. Kläder efter väder. Egen fika medtages.

Observera att ingen föranmälan behövs till Jörlanda och guidningen med Benjamin är kostnadsfri.