Årsmöte och stipendieutdelning

Välkommen till föreningens årsmöte.

I samband med årsmötet delas Fornminnesföreningen i Göteborgs stipendier till förtjänstfulla kandidatuppsatser i arkeologi vid Göteborgs universitet ut. De studenter som tilldelas uppsatsstipendierna ger i samband med utdelningen en kortare presentation av sina uppsatsämnen.